Web application architecture

De eisen

Wat als een webapplicatie geschikt moet zijn voor 100.000.000 gebruikers? En die gebruikers via de applicatie met elkaar moeten kunnen communiceren?

Moet ik kiezen voor een RESTful aanpak? Host ik de applicatie in de cloud, of gebruik ik mijn eigen servers? Hoe zorg ik dat de wensen van gebruikers niet ondergesneeuwd raken door technische eisen?

De architectuur

Bij het ontwikkelen van de architectuur van een webapplicatie wordt een groot aantal niet functionele eisen afgewogen, om de juiste afweiging te maken worden de eisen overlegd met de verschillende belanghebbenden (stakeholders).

Om een goede architectuur te waarborgen is het allereerst belangrijk dat zoveel mogelijk stakeholders ge√Įdentificeerd worden.

Met verschillende 'views' van het systeem wordt de werking voor de stakeholders inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van scenario's wordt het ontwerp vervolgens getoetst en fijngeslepen.

Het uiteindelijke ontwerp met daarbij de ontwerpbeslissingen wordt vastgelegd in het architectuurdocument.

De architect

Met het vinden en beantwoorden van architectuurvraagstukken helpt Jaco. Hij identificeert en overlegt met stakeholders en legt inzichtelijk voor alle stakeholders het gekozen ontwerp vast in het architectuurdocument.

Maak een afspraak