Web development

Visual Design en interactieontwerp vertalen we in heldere front- en back-end code. Het resultaat is een zoekmachine vriendelijke, browser onafhankelijke, op webstandaarden gebaseerde site met korte laadtijden voor bezoekers.

Standaarden

nGear hanteert de webstandaarden, houdt alle relevante technologische ontwikkelingen zeer nauwlettend in de gaten en zoekt daarbij steeds naar praktische toepassingen.

Toegankelijkheid

Door standaarden te gebruiken is een hoge mate van toegankelijkheid voor zowel bezoekers als zoekmachines gegarandeerd en zal de website volledig op bijvoorbeeld de iPhone en andere apparaten werken.

Kwaliteit van de code

Ook zorgt deze werkwijze voor heldere code, wat latere aanpassingen makkelijker maakt.

Gelaagdheid

Door een website gelaagd op te bouwen hebben zoveel mogelijk bezoekers op een zo goed mogelijke manier toegang tot de inhoud van de site. nGear bouwt websites daarom websites volgens het principe van Progressive Enhancement. Daarbij gebruiken we HTML voor het op een semantische manier weergeven van de content, CSS voor de stijl daarvan en javascript voor het gedrag.

Zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie of SEO pakken we aan vanuit de filosofie van bruikbaarheid en gelaagdheid.

Gebruikers

Wij optimaliseren onze sites in de eerste plaats voor gebruikers en daarna voor zoekmachines. Zoekmachines optimaliseren echter hun algorithmes voor gebruikers; hun doel is de gebruiker zo snel mogelijk de meest relevante site te laten vinden.
In principe passen zoekmachines dus hún resultaten aan zodat jouw site een hogere 'ranking' krijgt.